Filmstaden Solna, Ingmar Bergmans torg 1

Händer på Regissörsvillan