Filmstaden Solna, Ingmar Bergmans torg 1

Vad händer på Regissörsvillan