Filmstaden Solna, Ingmar Bergmans torg 1

Vad händer på Regissörsvillan

 
Aktuellt
Användarvillkor
Rutiner för Corona
Vi har skapat bra och trygga möjligheter att mötas hos oss, vi är en liten och avskild anläggning och tar hand om er på bästa sätt. Genomför hybrida möten och lägg till walk & talk runt i gamla Filmstaden.
Dela: