Filmstaden Solna, Ingmar Bergmans torg 1

Sätt planerna för året i vår avskilda miljö