Filmstaden Solna, Ingmar Bergmans torg 1

Rutiner för Corona

 
Aktuellt
Användarvillkor
Rutiner för Corona

Vår prioritering är gästens och personalens hälsa och mående. Vi har redan strikta rutiner om hygien i köksarbete,vid servering och för konferensgäster, som följs nogsamt.

Sällskap/Servering

För bokade sällskap skall bokaren säkerställt med gästerna innan att alla som kommer är friska.

Sällskapet är ensam i sin konferensdel där vi möblerar luftigt om så önskas. Vid måltider ser vi till att det är glest mellan borden om det finns fler sällskap.
Vi har enbart bordservering. Samma rutiner gäller vid uteserveringen.

Säkerhetsrutiner

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att hålla social distansering och att man stannar hemma om man känner sig sjuk eller om man tillhör en riskgrupp.

Som gäst är man ansvarig att följa rekommendationer för att undvika smittspridning.

Vi uppmanar alla att hålla avstånd mellan varandra.

Vi har handsprit tillgängligt för personal och gäster.

Vi uppmanar personal och gäster att vara extra noga med handhygien.

Vi möblerar med en armslängds avstånd mellan deltagare i konferenslokal.

Enbart tallriksservering vid lunch och middag. Likaså dryck serveras vid borden.

Vid frukost och kaffe/fika ber vi er hålla avstånd så inte kö bildas.

Extra städning utförs dagligen. I konferensrummen spritas teknisk utrustning och övrigt material. 

Vi följer rekommendationer från Visita, vår branschorganisation, med att skapa trygga möten.

Avbokningar/ändringar

Dessa villkor finns på din skriftliga bokningsbekräftelse.